Úvod

Občianske združenie Brána BeAla vzniklo s myšlienkou vytvoriť priestor pre rodinu. Brána BeAla je úspešne zrealizovaný projekt dlhodobého charakteru, ktorý sme odvážne priniesli rodinám, rodičom i deťom, ako prvý svojho druhu.

Venujeme sa:

práci s deťmi a ich rodičmi, zlepšovaniu vzťahov v rodine, obzvlášť pri problémovom správaní detí, pri záťažových situáciách v rodine spojených so stratou

osobnostnému rastu a profesijnému rozvoju  

konzultačnej a prednáškovej činnosti

tréningovej činnosti

individuálnej a skupinovej supervízii

individuálnemu a skupinovému koučingu