Čo je to Play Wisely®?

Play Wisely ® je prvý, ucelený vzdelávací program pre deti od 4 mesiacov do 5 rokov, ktorý využíva prirodzené schopnosti učenia a pohybu dieťaťa. Rozvýja u neho rozumové, pohybové, zmyslové, jazykové a sociálne schopnosti.

Program je zostavený podľa výskumov z NASA, najnovších vedeckých poznatkov a Montessori princípov.

Zábavnou formou vytvára u detí pevné základy pre rozvoj budúcich schopností a prehlbuje vzťah s rodičom.

Prečo Play Wisely®?

  • Play Wisely ® je jedinečný program, ktorý trénuje mozog vo všetkých oblastiach - rozumové aj pohybové schopnosti.
  • Každá lekcia má rovnakú štruktúru, ale náplň a zameranie aktivít a mení.
  • Jemná motorika je jediná motorická oblasť s priamym vplyvom na rozvoj intelektu.
  • Dieťa si vybuduje dôveru vo vlastný mozog a telo.
  • Ponúka intenzívne strávených 30 minút s maximálnymi zážitkami formou hry.
  • Vynikajúca stimulácia aj pre deti so znevýhodneným.

Ako prebieha lekcia Play Wisely®?

Každá lekcia Play Wisely® trvá 30-40 minút. Začíname prácou s výukovými kartami, následne sa venujeme fyzickým aktivitám a to rozvoju jemnej a hrubej motoriky a na záver lekcie sa vraciame ku kartám.  Priebeh lekcie je vždy rovnaký, ale každý týždeň sa mení zameranie lekcie na inú pohybovú aktivitu.  Lekcie sú prispôsobené veku a schopnostiam dieťaťa.


Odporúčame dochádzať na lekcie 1 - 2 krát za týždeň.

Na všetkých lekciách je prítomná mamička, otecko alebo ktokoľvek iný kto dieťaťu vytvára pocit bezpečia a príjemné zázemie.

Ukážková lekcie je ZDARMA!!!!!!

Príspevok na náklady..............18€/lekcia

Príspevok na náklady..............180€/balík 10 lekcií+2 zdarma

Príspevok na náklady..............90€/balík 5 lekcií+1 zdarma


V prípade záujmu o viac informácií alebo prihlásenie sa na ukážkovú lekciu nás prosím kontaktujte na tel. čísle alebo mailom, ktoré sú uvedené v sekcii KONTAKTNÉ ÚDAJE.

Poďme sa múdro hrať a nepremeškáte príležitosť rozvinúť vaše dieťa v rannom období, ktoré sa už nezopakuje....