Prečo deti potrebujú psychoterapiu?

       Náš 8 ročný Lukáš nechce sám spať v izbe, naša 5 ročná Lili stále ráno veľmi plače pred odchodom do MŠ (až ju napína na vracanie), náš 3,5 ročný Tomáško sa nevie vykakať do záchodu, len do plienky aj to len s ťažkosťami a často s čípkom, naša Maruška takmer za všetko plače, naša 14 ročná Agáta úplne odmieta s nami hovoriť, zhoršila sa v škole a všetko fláka, naše dieťa sa asi zbláznilo....

Každé dieťa sa vyvýja a rastie. Niekedy, ale do jeho života vojdú prekážky, ktoré jeho rast pozastavia  alebo úlohy, ktoré nedokáže v tom určitom období zvládnuť. V jeho správaní potom rodičia vidia príznaky týchto vývinových ťažkostí. A s týmito príznakmi sa obracajú rodičia na psychológov, psychoterapeutov, ale niekedy až vtedy keď absolvovali množstvo biologických vyšetrení u iných lekárov.

Cieľom psychoanalytickej psychoterapie detí je dosiahnutie úľavy od psychického utrpenia, náprava osobných vzťahov a sociálneho správania prostredníctvom vnútornej psychickej zmeny.  

Dlhodobé viacgeneračné výskumy ukazujú, že väčšina problémov na ceste rastu a zrenia vzniká vinou najbližších osôb, čiže vo vzťahu s týmito osobami. Čím je dieťa menšie, tým je viac na vzťahu s najbližšími osobami závislé. Minimálne v prvých dvoch rokoch života sa tvorí štruktúra mozgu, do ktorého sa i miniatúrne depresie alebo úzkostné stavy môžu natrvalo vtlačiť. Čiže už v tomto veku môže dieťa prežívať vo vzťahu s najbližšou osobou deresie, úzkosti, ktoré môžu tvoriť základ budúcich porúch.

Psychoterapeut sa stáva účastníkom psychického vývinu dieťaťa, vidí dieťa bez racionálnych predsudkov, čoho často jeho rodičia nie sú schopní. Vzťah medzi dieťaťom a psychoterapeutom je nástrojom zmeny. To, čo je pre dieťa najdôležitejšie, je náš záujem a úprimná snaha mu pomôcť. Ak sme pre dieťa dosť dôveryhodný, dovolí nám do svojho vnútra nazrieť. Prejavenie skutočného záujmu a starostí o to, čo sa s dieťaťom deje, čo prežíva, má samé o sebe pozitívny účinok na vnímanie seba a sebahodnotenie.

 Práca s rodičom je súčasťou psychoanalytickej psychoterapie. Väčšinou raz za mesiac sa realizujú   psychoterapeutické konzultácie pre rodičov. Cieľom práce s rodičom je zmena pohľadu na svoje dieťa (zmena mentálnej reprezentácie). Z hodnotiaceho, kritického, nespokojného alebo úzkostného a bezmocného rodiča sa snažíme "urobiť" rodiča, ktorý nad svojím dieťaťom uvažuje a snaží sa mu rozumieť. Rodič, ktorý sa zamýšľa nad svojím dieťaťom a rozumie svojmu dieťaťu sa stáva   rodičom, ktorý chce, aby jeho dieťa bolo šťastné a v rámci terapie sa dozvie čo jeho dieťa k šťastiu potrebuje.      

PhDr. Alena OravcováČo to je Násobilková Tabuľka

       Z mojej skromnej skúsenosti som zistila, že u detí s poruchami učenia zohráva dôležitú úlohu faktor strachu, ktorý spôsobuje týmto deťom obrovský stres. Ak má takéto dieťa čítať, počítať alebo písať je pod veľkou záťažou a má strach zo zlyhania. Dieťa sa tým stáva nepozornejšie, je rýchlejšie unavené a pri učení s ním máme pocit, že častokrát zabudlo všetko, čo pred piatimi minútami vedelo. Kompenzačné pomôcky sú pre naše deti s poruchami učenia techniky, ktoré im tento stres pomáhajú zmenšiť. 

Kompenzačných pomôcok máme mnoho, ja vám dnes priblížim NÁSOBILKOVÚ TABUĽKU. Pod článkom nájdete vzor takejto tabuľky. Tabuľka obsahuje príklady z malej násobilky. V prvom stĺpci a riadku sú jednotlivé čísla od 0 po 10 (činitele) a v mieste, kde spojíme riadok a stĺpec dostaneme výsledok (súčin). Možno sa spýtate, prečo by mali mať tieto deti takú výhodu, že majú výsledok hneď pred sebou. Násobilková tabuľka však neslúži nato, aby dieťa malo výhodu pre inými v triede. Slúži nám nato, aby deti s poruchami učenia tieto príklady videli a tým sa ich zároveň aj učili. Čím viac dieťa tabuľku používa, tým viac sa mu vrývajú výsledky do pamäte. Ide o veľkú pomoc pri učení sa násobeniu a deleniu do 10 naspamäť. Zároveň ak si dieťa nie je samo sebou isté, čo nie je vôbec nič nezvyčajné u našich detí s poruchami učenia, je to istá forma stability a istoty pre dieťa. Tieto deti majú tendenciu spochybňovať sa ak niečo vyrátajú  spamäti a preto sa stáva, že správny výsledok opravia na zlý. Ak však má dieťa pri sebe násobilkovú tabuľku, vie sa ňou uistiť a tým predchádzať zbytočným chybám. Pri učení sa s násobilkovou tabuľkou postupujeme tak, že ak sa už dieťa niektoré príklady naučilo a opakovane si je už výsledkom isté, tak tieto výsledky prelepíme páskou. Takto máme prehľad, aké čísla robia dieťaťu problém pri násobení a hlavne je to úspech pre dieťa, ak vidí koľko príkladov si už zapamätalo. Tento postup používame pri učení doma. Je dôležité, aby dieťa pri používaní tabuľky v škole malo všetky výsledky v tabuľke k dispozícii.  

Deti sa častokrát hanbia tabuľku v škole používať, pretože neradi vyčnievajú viac ako už aj tak vyčnievajú. Je dôležité deťom vysvetliť prečo je dobré, aby s tabuľkou pracovali aj v škole a tak isto je potrebné neustále im dodávať sebadôveru, aby sa hanbili čo najmenej. A samozrejme nenahraditeľnou súčasťou toho, aby sa vaše dieťa cítilo v škole dobre je spolupráca s učiteľom a jeho práca s dieťaťom v triednom kolektíve.

 

       V prípade, že máte doma dieťa s poruchami učenia a máte otázky, s ktorými si neviete dať rady sme vám k dispozícii. S našimi odborníkmi určite nájdete riešenie, aby ste mali doma spokojné a šťastné dieťa a tým budete spokojní a šťastní aj vy.


Bc. Nina Oravcová