Možnosti podpory


Finančná podpora ako jednorazový dar:


Najjednoduchší spôsob ako nás môžete podporiť je priamy prevod finančných prostriedkov na náš účet. Ak si želáte aby boli Vaše peniaze použité na konkrétny účel, pripíšte do kolonky „účel“ na čo máme vaše peniaze použiť. Naše aktuálne aktivity nájdete na našej stránke.

 

Sponzorstvo ako pravidelný dar:


Sponzorskú podporu nám môžete poskytnúť ako podnikateľ, ale aj zamestnanec firmy, u ktorej máte možnosť nám sponzorský dar sprostredkovať.

Za Vaše sponzorské dary Vám ponúkame umiestnenie reklamného banneru na www stránke po dobu sponzorstva.

 

Ďakujeme za príspevok v akejkoľvek výške.


NÁZOV OZ: Brána BeAla

PRÁVNA FORMA: Občianske združenie

IČO: 51271389

DIČ: 2120675865

Bankové spojenie IBAN: SK69 0200 0000 0039 0999 9059

 

Garancia použitia Vašich darov

Každoročne v marci zverejňujeme výročnú správu, ktorej súčasťou je finančná správa a zoznam darcov.