Darovanie 2% z dane


Vaše 2% z dane nám pomôžu robiť viac pre vás a vaše deti.


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

NÁZOV OZ: Brána BeAla

ADRESA: Švermova 1148/7, 927 01 Šaľa                                                                                    

PRÁVNA FORMA: Občianske združenie

IČO: 51271389

DIČ: 2120675865

Bankové spojenie IBAN: SK69 0200 0000 0039 0999 9059

 

 

Ďakujeme za vašu podporu !!!!