Akadémia rodičovstva

 

O.z. Brána BeAla, v zastúpení PhDr. Aleny Oravcovej a Mgr. Beaty Sklenárovej

vás pozývajú na skupinové stretnutia rodičov.

Ak sa chcete stať lepším rodičom, ak chcete lepšie rozumieť svojim deťom, ak chcete vedieť ako urobiť Vaše deti šťastnými, tak sa prihláste na našu Akadémiu rodičovstva .

Stretnutia sa uskutočnia vždy posledný pondelok v mesiaci od 17,00 do 19,30 v priestoroch o.z. v Šali na Ul. Švermovej 7

 

Témy Akadémie rodičovstva:

 

27.01.2020   Čo potrebuje dieťa do 3 rokov

           -           Oidipálny komplex, chvíľa pre otca resp. Otec v hlavnej úlohe

           -           Vývinové poruchy u detí / ADHD, dyslexia .../

           -           Ako prežiť pubertu a adolescenciu u dieťaťa

           -           Rozchody, rozvody, straty a ich dopad na deti

           -           Potrebujú nás? Dospelé deti a starnúci rodičia

 

Veríme, že Vás naša ponuka oslovila.

Na Akadémiu rodičovstva sa môžete prihlásiť ako na celok, čiže na všetky stretnutia, vtedy dostanete zľavu v cene jedného stretnutia, alebo len na jednotlivé témy.

Príspevok na náklady stretnutí je 15 Eur, príspevok na komplet stretnutia je 75 Eur.

Prihlasujte sa prosím na našej mailovej adrese: ozbranabeala@gmail.com

Príspevok môžete uhradiť na č.ú.: SK69 0200 0000 0039 0999 9059   alebo priamo na mieste.

 

Počet prihlásených je obmedzený na 12, kto sa prihlási ešte dnes, má miesto isté.

 

Tešíme sa na skoré stretnutie