Predškolská príprava

Predškolská príprava je vhodná pre deti v preškolskom veku, pre deti s odkladom školskej dochádzky a pre predčasne zaškolené deti na tréning zručností budúceho školáka.

Predškolskú prípravu vedie naša lektorka Mgr. Nina Oravcová, ktorá má ukončený 2st. VŠ v odbore psychológia. Aktívne pracuje s deťmi v rôznych stimulačných programoch. Program predškolskej prípravy je zostavený pomocou aktuálnych odborných publikácií, metód a pomôcok.

Počas lekcií sa sledujú a rozvíjajú jednotlivé oblasti, ktoré sú potrebné pre rozvoj budúcich školských schopností:

- jemná a hrubá motorika pomocou INPP metódy
- grafomotorika
- zrakové a sluchové vnímanie
- pamäť
- vnímanie času a priestoru
- reč a myslenie
- základné matematické predstavy
- sociálne a emocionálne správanie

Ako prebieha lekcia

Každá lekcia trvá 45 min. a prebieha bez prítomnosti rodiča, po skončení lekcie dostáva rodič priestor na krátku konzultáciu. Naším cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre rozvoj zručností dieťatka a preto lekcie prebiehajú individuálne. Počas prvých dvoch stretnutí prebieha screening silných a slabých stránok dieťatka a následné lekcie prebiehaju tak, že sa posilňujú slabšie stránky a upevňujú silnejšie. Pri konzuláciách rodičia dostanú odporúčania na domáci tréning, prípadné poradenstvo podľa potrieb rodičov. Odporúčame na lekcie dochádzať 1-2x týždenne.

Príspevok na náklady.......................20€/45min.

V prípade záujmu o viac informácií alebo prihlásenie vášho dieťatka do predškolskej prípravy nás prosím kontaktujte
na tel. č. 0910 958 045 alebo mailom ozbranabeala@gmail.com