KONTAKTNÉ ÚDAJE

NÁZOV OZ: Brána BeAla

SÍDLO: Švermova 1148/7, 927 01 Šaľa

PRÁVNA FORMA: Občianske združenie

IČO: 51271389

DIČ: 2120675865

Bankové spojenie IBAN: SK69 0200 0000 0039 0999 9059


Kontaktná osoba: Bc. Nina Oravcová

E-mail: ozbranabeala@gmail.com 

Tel.: +421910958045