Klub učiteľov

Pozývame všetkých so záujmom o sebarozvoj.

 

O.z. Brána BeAla, v zastúpení  PhDr. Aleny Oravcovej a Mgr. Beáty Sklenárovej Vás pozývajú na skupinové stretnutia učiteľov a všetkých, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí a mládeže.

 

Otvárame „KLUB UČITEĽOV“,  ktorý voľne nadväzuje na Kluby učiteľov organizované v minulosti pod hlavičkou CPPPaP Šaľa.

Stretnutia sa budú uskutočňovať v pravidelných intervaloch, od 17.00 do 19.00 v priestoroch o.z. Brána BeAla v Šali na ul. Švermovej 7v Šali.

 

Téma Klubu učiteľov „ EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA, alebo EQ“:

 

Témy jednotlivých stretnutí:

18.2.2019           Rozvoj sebauvedomenia a sebavedomia a sebahodnoty

18.3.2019           Rozvoj sebaovládania a sebadisciplíny

15.4.2019           Rozvoj empatie

20.5.2019           Rozvoj sebamotivácie

Podľa dohody : Rozvoj angažovanosti

 

Veríme, že Vás naša ponuka oslovila.

Na Klub učiteľov sa môžete prihlásiť na našej mailovej adrese:ozbranabeala@gmail.com

Príspevok na náklady stretnutí je 15 Eur.

 

Uhradiť príspevok môžete na č.ú.: SK69 0200 0000 0039 0999 9059   alebo priamo na mieste.

 

Počet prihlásených je obmedzený na 12, kto sa prihlási ešte dnes, má miesto isté.

 

Tešíme sa na skoré stretnutie

                                           

                                         

 

  OZ Brána BeAla.