Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí

"Keď vzťah lieči"

Pre koho je workshop určený:

Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií

Východiskové princípy:
  • Vzťahová väzba
  • Dynamický smer
  • Vzťahová psychoterapia

Zámer workshopu:

Zámerom workshopu je predstaviť prácu s detským klientom založenú na vzťahu. Predstaviť dynamiku vzťahovej väzby, ako sa prejavuje a ako s ňou pracovať v pomáhajúcich profesiách. Zámerom je tiež diferencovať prístup k rozličným problémom v správaní. Účastníci workshopu si budú môcť vyskúšať a lepšie porozumieť svojim pracovným modelom, zároveň si uvedomiť, ako ich a zároveň aj klientov tieto modely ovplyvňujú a limitujú.

Ciele workshopu:

-         Vedieť si odpovedať na otázku: Kto je klientom? (dieťa, rodič, rodina), čiže pre koho budeme pracovať a zvoliť adekvátne metódy

-         Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi s rozličnými problémami v správaní 

-         Porozumieť pojmu vzťahovej väzby a jej dynamike v pomáhajúcich profesiách

-         Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi rôznych vekových skupín

-         Vedieť si stanoviť cieľ stretnutí

-         Zistiť, ako odolávať tlaku a zachovať si svoju profesionalitu

Lektori:
PhDr. Alena Oravcová, Mgr. Beáta Sklenárová

Obe ukončili dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii certifikátom v psychoterapii a  dlhodobý výcvik v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov.

Workshop je rozdelený do 3 modulov po 2dni

Cena každého z modulov:

100€

Dátum:

Modul 1: 24.02.2022 od 9:00 – 15:30                                 25.02.2022 od 9:00 – 15:30
Modul 2: 28.04.2022 od 9:00 - 15:30
                  29.04.2022 od 9:00 - 15:30
Modul 3: 00.05.2022 od 9:00 - 15:30
                  00.05.2022 od 9:00 - 15:30

Mieto konania:

osobne u nás v Šali alebo on-line na platforme ZOOM

Počet účastníkov na každý modul je limitovaný, o zaradení do workshopu rozhodne poradie doručenia vyplnenej prihlášky, na základe ktorej Vám odošleme potvrdenie o účasti na workshope s údajmi k platbe.

Vyplnené prihlášky odosielajte na mail: ozbranabeala@gmail.com, následne Vám bude odoslané potvrdenie prihlásenia s platobnými údajmi. (Pozor!!! nezabudnite na prihlášky vyznačiť, na ktorý modul sa prihlasujete)

Prihláška