Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí

"Keď vzťah lieči"

Pre koho je workshop určený:

Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií

Východiskové princípy:
  • Vzťahová väzba
  • Dynamický smer
  • Vzťahová psychoterapia

Zámer workshopu:

Zámerom workshopu je predstaviť prácu s detským klientom založenú na vzťahu. Predstaviť dynamiku vzťahovej väzby, ako sa prejavuje a ako s ňou pracovať v pomáhajúcich profesiách. Zámerom je tiež diferencovať prístup k rozličným problémom v správaní. Účastníci workshopu si budú môcť vyskúšať a lepšie porozumieť svojim pracovným modelom, zároveň si uvedomiť, ako ich a zároveň aj klientov tieto modely ovplyvňujú a limitujú.

Ciele workshopu:

-         Vedieť si odpovedať na otázku: Kto je klientom? (dieťa, rodič, rodina), čiže pre koho budeme pracovať a zvoliť adekvátne metódy

-         Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi s rozličnými problémami v správaní 

-         Porozumieť pojmu vzťahovej väzby a jej dynamike v pomáhajúcich profesiách

-         Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi rôznych vekových skupín

-         Vedieť si stanoviť cieľ stretnutí

-         Zistiť, ako odolávať tlaku a zachovať si svoju profesionalitu

Lektori:
PhDr. Alena Oravcová, Mgr. Beáta Sklenárová

Obe ukončili dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii certifikátom v psychoterapii a  dlhodobý výcvik v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov.

Cena:

100€

Dátum:

25.03.2021 od 9:00 – 16:00                      26.03.2021 od 9:00 – 16:00

Mieto konania:

on-line na platforme ZOOM

Počet účastníkov je limitovaný, o zaradení do workshopu rozhodne poradie doručenia vyplnenej prihlášky, na základe ktorej Vám odošleme potvrdenie o účasti na workshope s údajmi k platbe.

Vyplnené prihlášky odosielajte na mail: ozbranabeala@gmail.com, následne Vám bude odoslané potvrdenie prihlásenia s platobnými údajmi.

Recenzie:

Naplnilo vzdelávanie Vaše očakávania?

"Skôr by som povedala, že ich predčilo, keďže doterajšie online vzdelávania (a nielen tie) boli pre mňa skôr sklamaním, zväčša absolútne neinteraktívne a ak aj bola možnosť spýtať sa konkrétne otázky v chate, nikdy som nedostala uspokojivú odpoveď. Na tomto workshope boli odpovede na otázky jednotlivých účastníkov veľmi priame, konkrétne, neskrývali sa za nejaké všeobecné poučky a frázy, ale bola viditeľná snaha ponúknuť veľmi konkrétne a efektívne riešenia, čo veľmi oceňujem." 


Skúste pár slovami zhrnúť, čím bolo naše vzdelávanie pre Vás prínosom? 

"Rozprávanie o tom, čo pravdepodobne stojí za správaním rodiča, ktoré je v bežnom kontakte nepríjemné, otravné, zneisťujúce a pod. je pre mňa veľmi užitočné. Snaha o porozumenie príčinám takéhoto správania zvyšuje úroveň môjho porozumenia situácii, prispieva k akceptácii rodiča takého, aký je a tam, kde je. Vzťah medzi nami je o to autentickejší.

Zvedomenie postupov práce rozptyľuje moju úzkosť zo vzťahu s rodičom. Zároveň odkrýva hranice mojich možností a toho, čo mám alebo nemám v pozícii odborníka v rukách."


"Pre mňa bolo veľkým obohatením poznanie a orientácia sa vo vzťahových väzbách, ktoré dúfam budem vedieť vhodne využiť a aplikovať vo svojej práci s rodinami s deťmi s PAS."