Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí

"Keď vzťah lieči"

Pre koho je workshop určený:

Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií

Východiskové princípy:
  • Vzťahová väzba
  • Dynamický smer
  • Vzťahová psychoterapia

Zámer workshopu:

Zámerom workshopu je predstaviť prácu s detským klientom založenú na vzťahu. Predstaviť dynamiku vzťahovej väzby, ako sa prejavuje a ako s ňou pracovať v pomáhajúcich profesiách. Zámerom je tiež diferencovať prístup k rozličným problémom v správaní. Účastníci workshopu si budú môcť vyskúšať a lepšie porozumieť svojim pracovným modelom, zároveň si uvedomiť, ako ich a zároveň aj klientov tieto modely ovplyvňujú a limitujú.

Ciele workshopu:

-         Vedieť si odpovedať na otázku: Kto je klientom? (dieťa, rodič, rodina), čiže pre koho budeme pracovať a zvoliť adekvátne metódy

-         Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi s rozličnými problémami v správaní 

-         Porozumieť pojmu vzťahovej väzby a jej dynamike v pomáhajúcich profesiách

-         Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi rôznych vekových skupín

-         Vedieť si stanoviť cieľ stretnutí

-         Zistiť, ako odolávať tlaku a zachovať si svoju profesionalitu

Lektori:
PhDr. Alena Oravcová, Mgr. Beáta Sklenárová

Obe ukončili dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii certifikátom v psychoterapii a  dlhodobý výcvik v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov. Ich profil si môžete pozrieť tu na našej stránky v sekcii "Naši lektori".

Workshop je rozdelený do 3 modulov po 2dni

Modul I.

- význam vzťahu a jeho úloha vo vývine

- attachment a jeho aktivácia

- identifikácia typov vzťahových väziev v správaní dieťaťa a matky (primárneho opatrovníka)

- identifikácia, kto bude klientom a formulácia problému z pohľadu vzťahovej väzby

- diagnostika vzťahovej väzby

- oba dni sú popretkávané praktickými cvičeniami a kazuistikami lektoriek

 

Modul II.

- vedenie rozhovoru s rodičom s cieľom identifikácie vzťahovej väzby

- trojuholník intrapsychického konflitku

- praktický tréning modelových situácií

- štruktúra vs. neštruktúra

- vývinové štádiá Ericksona a Mahlerovej, ich identifikácia pri práci s rodičom/dieťaťom a prečo to vlastne robíme

- vedenie rozhovoru s rodičom, na čo si dať pozor a čo sledovať

- schopnosť odlíšiť potreby rodiča a potreby dieťaťa, naplnenie aspoň čiastočne potrieb rodiča a získanie ho pre spoluprácu

Modul III.

- príprava na stretnutie s dieťaťom

- praktický nácvik 1. stretnutia

- čo je potrebné si všímať a prečo na prvých stretnutiach

- stanovovanie si hypotéz a cieľov práce

- vývinová trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa

- obrany, ich identifikácia práca s nimi

- postupnosť krokov v terapeutickej práci s dieťaťom

- komunikácia s dieťaťom podľa jeho emocionálnej zrelosti a nie podľa kognitívnej

- čo znamená používať jednotlivé techniky, kedy ich používať a čo je ich cieľom

- prečo sa s deťmi v procese hráme

- príprava na ukončenie terapie

Cena každého z modulov:

Pri absolvovaní všetkých modulov 110€
Pri absolvovaní jedného modulu 130€

Dátum:

Modul 1: 14.03.2024 od 9:00 – 15:30                                  15.03.2024 od 9:00 – 15:30

Modul 2: 25.04.2024 od 9:00 - 15:30
                  26.04.2024 od 9:00 - 15:30
Modul 3: 30.05.2024 od 9:00 - 15:30
                  31.05.2024 od 9:00 - 15:30

Mieto konania:

osobne u nás v Šali alebo on-line na platforme ZOOM

Počet účastníkov na každý modul je limitovaný, o zaradení do workshopu rozhodne poradie doručenia vyplnenej prihlášky, na základe ktorej Vám odošleme potvrdenie o účasti na workshope s údajmi k platbe.

Vyplnené prihlášky odosielajte na mail: ozbranabeala@gmail.com, následne Vám bude odoslané potvrdenie prihlásenia s platobnými údajmi. (Pozor!!! nezabudnite na prihlášky vyznačiť, na ktorý modul sa prihlasujete)

Prihláška

Povedali po ukončení vzdelávania

1. Skúste pár slovami zhrnúť, čím bolo naše vzdelávanie pre Vás prínosom?

" Viac ma vnieslo do tematiky práce s dieťaťom/dospelým cez vzťah a myslím, že som sa v tom ešte viac „našla“ a budem sa chcieť tomu venovať hlbšie, resp. absolvovať dlhodobejší kurz zameraný na danú tému. Ako prínosnú vnímam možnosť prebrať kazuistiky z vlastnej praxe a poradiť sa o nich, resp. získať iný nadhľad. Atmosféra a „prostredie“, napriek tomu, že bolo virtuálne, pôsobilo veľmi podnetne – takých vzdelávaní som zažila málo. Ďakujem Vám ešte raz."

" prešiel momentálne týždeň od ukončenia vzdelávania a ja zisťujem, že nastal veľký pozitívny posun v mojom osobnom živote v rámci rodinných vzťahov ja a dieťa a ja a manžel (aj vďaka sebaskúsenostnému terapeutickému zážitku), teším sa z toho "


2. Ako by ste ohodnotili úroveň odbornosti vzdelávania?

"Veľmi vysoko. S kolegyňami v našej poradni sme už pár mesiacov prepadali pocitom zúfalstva a obavám z toho, že už ani nenájdeme školenie, ktoré by bolo pre nás. Všetky boli také skôr základy, vhodné akurát tak pre začínajúcich odborných zamestnancov, učiteľov alebo rodičov. Ale toto školenie mi dalo konečne pocit, že to bolo naozaj pre mňa, že to neboli len základy, obyčajné prezentovanie mne už známych teórií, ale bola to nadstavba, niečo naozaj praktické. Dávno (ak vôbec niekedy) som nebola počas školenia podrobená takej intenzívnej sebareflexii. "